петък, 14 юни 2019 г.

ЛЯТНО ПЪТУВАНЕ, ТРУМАН КАПОТИ


 
 

На 14 юни ни предстои нова среща с една от любимите героини на Труман Капоти! Грейди Макнийл се отличава със същата заразяваща непринуденост и жизнен кипеж както и Холи Голайтли от „Закуска в „Тифани“.

Ръкописът на „Лятно пътуване(превод: Милена Попова, 128 стр., цена: 12 лв.) е смятан за изгубен в продължение на 50 години включително от самия автор. Открит е случайно в кашона с документи, предоставени за разпродажба през 2004 г. на аукционната къща „Сотбис“ в Ню Йорк. Капоти се залавя с писането му през 1943 г., но го загърбва заради „Други гласове, други стаи“ – неговия изумителен дебют, превърнал го в литературен феномен.  С младежка жизнерадост, отприщена през едно жежко лято в Ню Йорк, Грейди безупречно улавя земетръсните социални промени, настъпили в американското общество в годините след Втората световна война. „Лятно пътуване“ е ново свидетелство за безупречния усет към изящния изказ на един от най-големите писатели на XX век, истинско литературно съкровище. 

Труман Капоти набира популярност едва двайсетинагодишен с ранните си разкази, а първият му роман „Други гласове, други стаи” и новелата „Арфата на тревите” затвърждават репутацията му на неповторим стилист и един от най-ярките гласове на следвоенното поколение.  Сред коронните му творби са екранизираният роман „Закуска в Тифани”, сборникът с разкази и очерци „Музика за хамелеони” и шедьовърът „Хладнокръвно”, дал тласък на нов жанр –  true crime. По повод навършването на 90 години от рождението на писателя „Модърн Лайбръри” представи „Събрани разкази”, първата пълна колекция с неговата възхитителна кратка проза, също издадена у нас от „Колибри”.

сряда, 12 юни 2019 г.

ПРОЕКТЪТ LЕNА Е В ПОМОЩ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И ОПАЗВАНЕТО НА УНИКАЛНАТА ПРИРОДА В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ

ПРОЕКТЪТ LЕNА Е В ПОМОЩ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И ОПАЗВАНЕТО НА УНИКАЛНАТА ПРИРОДА В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ

Проектът LENA работи с 11 защитени територии, разположени на повече от 375 000 хектара и 15 зони от мрежата Натура 2000, избрани заради забележителната си природна стойност и неизползван потенциал за устойчиви икономически дейности. Проектът засяга повече от половин милион души, повечето живеещи в общности с нисък икономически статус (месечният доход варира между 200 и 500 евро), сблъскващи се със засилена миграция и застаряване на населението.
Широката партньорска коалиция, която реализира ЛЕНА (13 партньора от 7 дунавски държава) подпомага намирането на решения, свързани с нови възможности за препитание и бизнес чрез непокътнатото природно и културно наследство и разумно използване на екосистемните продукти и услуги.
Основната цел на LENA е опазване на природата и устойчиво използване на защитените територии по поречието на река Дунав и нейните притоци, създавайки нови възможности за генериране на приходи в сферата на зелената икономика.
Големият обхват на проекта даде възможност и за информиране и „спечелване“ на местните хора за каузата на опазването на природата и до реални възможности за местните предприемачи да печелят от природното наследство по начин, щадящ природните ресурси.

Благодарение на проекта местните общности възприеха за ценността на природата за икономиката; откриха как да използват природното и културно наследство; разшириха достъпа до пазар на получените природни продукти; мобилизираха финансови средства за опазване на природата и свързани с това работни места; откриха се нови възможности за туризъм и устойчив транспорт; 97 човека от 6 страни - България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Словения и Германия са обучени и подготвени за туристически гидове за Дунавския регион; насърчена е и е-мобилността чрез създаване на маршрути за електровелосипеди, монтиране на зарядни станции за тях: в Германия (10 бр.), Румъния (2 бр.) и България (2 бр.) и купуването на електровелосипеди в България (6 бр.), Румъния (4 бр.) и една електрическа рикша в Словения.


Какво е постигнато в рамките на проекта у нас
Община Белене, България

Белене е община в област Плевен, Северна България. Разположена е на южния бряг на р. Дунав (речна граница с Румъния). Някои части на Природен парк „Персина“ са разположени на територията на община Белене. Основната цел на парка е да запазва и поддържа дунавските влажни зони. Паркът носи името на остров „Персин“, който е част от комплекса Беленски острови. Община Белене е един от партньорите по проект ЛЕНА.Е-мобилност:7 представители на община Белене взеха участие в обучения за Дунавски водачи и сега общината разполага с обучени хора, които да водят гости и туристи;
Закупени са 3 електрически велосипеда и е монтирана зарядна станция за тях;
Идентифицирани са и са обозначени нови веломаршрути;
Новата инфраструктура вече се използва от граждани и гости на общината.Рибарски дейности:


Направено е проучване на местните рибарски общности и на нуждите да се промотират устойчиви рибарски практики;
Проведени са две транснационални срещи с участието на рибарски общности от Белене и Гюргево. Основните теми на срещите бяха свързани с различията в местното законодателство, свързано с рибарството и с различните рибарски традиции;
Проведено е и двудневно обучение за рибари в Белене;
Проведен е фестивалът „Рибата и реката“, чиято основна цел е да популяризира р. Дунав и нейното природно богатство. За последните две години в рамките на фестивала се провежда и велопоход до защитени територии в ПП „Персина“. Във фестивала са включени и рибарски състезания и кулинарни изложби. Събитието е отразено и от Националната телевизия – заснети и излъчени са два филма за фестивала;
Във връзка с развитието на рибен пазар в община Белене е закупена мобилна хладилна витрина, която ще бъде показана на Дунавския фестивал през 2019 г.

Община Иваново, България
Иваново е община в област Русе, Централна Северна България. Общината е разположена на брега на р. Дунав, в Дунавската равнина.
Иваново се свързва най-вече със Скалните манастири, които са обявени за Световно наследство от ЮНЕСКО. Други важни забележителности в общината са крепостта Червен, която достига своя апогей през 13 и 14 век и представлява добре запазена цитадела, както и Природният парк „Русенски Лом“ .

Е-мобилност
В рамките на проекта са закупени 3 електрически велосипеда и е монтирана зарядна станция. С цел пълноценно използване на велосипедите са идентифицирани веломаршрути в различни части на община Иваново.
Проектът предвижда създаване на нови бизнес възможности и представяне на устойчиви практики, свързани със събирането и употребата на билки (обучение, демонстрации, фестивали).
Още през 2017 г. беше проведена работна среща в Иваново, с тема „Устойчива употреба и търговия с билки“, в която се включиха различни заинтересовани страни. На срещата беше представен международният сертификат FairWild. Основната цел на дейността беше да се засили заинтересоваността и да се подобри информираността на местните хора за възможностите, свързани с билкарството, и да им се даде възможност да се ситуират по-добре на пазара за билки. В рамките на проекта община Иваново подготви предивестиционно проучване за изграждане на пункт за изкупуване на билки, който би дал възможност на местната общност да работи за увеличаване на доходите си.
понеделник, 3 юни 2019 г.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ В НАЦИОНАЛНАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания организира безплатни прегледи на 8 и 9 юни 2019 година /събота и неделя/. Консултациите ще се извършват от водещите лекари на болницата от 9.00 до 13.00 часа. Ще бъдат преглеждани пациенти от цялата страна със съмнения за заболявания на кръвта, в т. ч. за наследствени хематологични заболявания, както и такива с поставена вече диагноза - анемия, левкемия, лимфом, миелом. Пациентите ще имат възможност да получат и консултация тип „второ мнение“ относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването. Желателно е да носят медицинска документация и актуални изследвания, ако разполагат с такива.
Необходимо е предварително записване на час на телефони 02/45 42 104 и 0879 544 767, като обаждания ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 14.00 ч. Крайният срок за записване е 6 юни 2019 г. /включително/. 
Хематологичните заболявания засягат кръвта, кръвотворните органи и лимфната тъкан. Те обхващат широк спектър от доброкачествени и злокачествени, вродени и придобити нарушения. Съществуват многобройни нарушения на кръвта и навременното им установяване е от значение за ефикасното им лечение.
Анемията е една от най-често срещаните болести на кръвта и се характеризира със симптоми като умора, безсилие, студени крайници, виене на свят или сърцебиене. България се намира в географска област с висока честота на носителство на гени за редки наследствени анемии. 
Синините при лек удар или обилно кървене при малки травми могат да бъдат сигнал за хематологично нарушение в системата за кръвосъсирване.
Злокачествените хематологични заболявания - левкемии, лимфоми, миелом, болест на Ходжкин представляват сериозен дял от общата онкологична заболеваемост. Те са на 5-то място по честота след рака на белия дроб, простатата, рака на гърдата и дебелото черво. През последното десетилетие се наблюдава значителен ръст на пациентите с лимфом - злокачествено заболяване на лимфните възли и лимфната тъкан. 
В световен мащаб диагностицирането на злокачествените хематологични заболявания закъснява понякога с повече от година. В същото време обаче, достиженията и иновациите при лечението им бележат сериозен прогрес. При някои от тях преживяемостта дори се изравнява с тази на здравите хора.
Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания извършва всички специализирани изследвания за диагностициране и контролиране на заболяванията на кръвта и лимфната тъкан. В лечебното заведение се лекуват и проследяват пациенти, както с доброкачествени, наследствени, така и със злокачествени заболявания на кръвта, като се прилагат всички модерни методи за лечение, в т.ч. трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

ELLANSE! НОВО ПОКОЛЕНИЕ ДЕРМАЛНИ ФИЛЪРИ – УНИКАЛНИ И ИНОВАТИВНИ! 
Колагенът е един от основните натурални структурни компоненти, отговорен за еластичността, стегнатостта и свежестта на кожата. С годините обаче, кожата губи колаген и това предизвиква отпуснатост, деформация на лицевия контур и образуване на бръчки.Успешен начин за възвръщане на младия и сияен вид на кожата е да се стимулира производството на собствен колаген в кожата, който уплътнява и реструктурира тъканите. На помощ за това лаборатория Sinclair създаде иновативния колагеностимулиращфилър ELLANSÉ™. Той бе представен наскоро пред журналисти в Jewel Skin Clinic - Клиника по естетична дерматология.
Продуктът ELLANSÉ™ имитира на 99% молекулата на човешкия колаген и се резорбира на 100% от човешкото тяло. ELLANSÉ™ се инжектира в необходимата зона като предизвиква естествената реакция на организма да произведе висококачествен собствен колаген, който гарантира дълготрайност и допълнителна естествена тъканна стабилност. С ELLANSÉ™ бързо и ефикасно се придобива младежки вид. Традиционните инжекционни методи са предназначени основно за третиране на фините линии и бръчки. ELLANSÉ™ има различен механизъм на действие. Благодарение на уникалните си характеристики, ELLANSÉ™ не само коригира бръчките, но чрез стимулиране на собствения колаген придава сияещ вид на кожата за дълго време. ELLANSÉ™ е идеалната процедура както за жени, така и за мъже от всички възрасти.
ЕLLANSÉ™ е синтетичен дермален филър, който се състои от гелна водна основа от карбоксиметилцелулоза (CMC), в която плуват напълно гладки микросфери поликапролактон – polycaprolactone (PCL). Висококачествен слой колаген се формира около микросферите и в резултат поликапролактоновите микросфери образуват скеле за максимилизиране на тъканната инфилтрация и допълнително изграждат дълготраен имплант от естествена тъкан около микросферите. Уникалните напълно гладки микросфери са в основата на оптималната биосъвместимост. Това осигурява отличен профил на безопасност и се използва при изработката на биорезорбиращи импланти (конци, дермални филъри, ортопедични импланти и импланти в лицево-челюстната хирургия) от няколко десетилетия в стветовен мащаб. Използва се и в различни биорезорбиращи продукти в козметичната и фармацевтичната промишленост, одобрени с Европейски (CE) и Американски (FDA) сертификат.
Зони на приложение на ELLANSÉ™?
Повдигане на вежди;
Уплътняване на бръчки;
Корекция на линията на носа, брадичката и мандибуларната област;
Уплътняване на хлътвания в областта на лицето и скулите;
Подмладяване на ръцете.
ELLANSÉ™ е перфектният избор за тези, които търсят? Незабавни, видими резултати;
Безопасна и ефективна процедура;
Освежаване и уплътняване на кожата чрез стимулиране на собствен колаген;
Дълготраен ефект без нужда от многократно приложение с цел поддържане на резултата;
Цялостно естествен и свеж вид;
Оптимално съотношение качество/цена.
Абсолютната биосъвместимост на ELLANSÉ™ е доказана, което позволява извършване на процедурата без кожен тест. Също така ELLANSÉ™ се абсорбира напълно от Вашия организъм, за разлика от повечето инжекционни продукти на пазара. Резултатите, които ще забележите след процедурата са естествени и продължават от 1-4 години, в зависимост от продукта, който Вашият лекар е препоръчал. Резултатът от процедурата се задържа през цялата продължителност на избраният продукт ELLANSÉ™, което Ви позволява да избегнете многократни сесии. За незабавни резултати и дълготрайна корекция е необходимо да се направи само една процедура с ELLANSÉ™, което спестява Вашето време и пари.
Препоръчва се избягването на горещи бани, сауни и интензивни тренировки за 24 часа, прекомерно излагане на слънце и UV светлина в рамките на 1 седмица след процедурата. Както при всяка дермална интервенция е възможно да се появи локализирано зачервяване, оток или синини, като в рамките на няколко дни неразположенията изчезват.
ELLANSÉ™ се инжектира еднократно и е първият колагеностимулиращ филър с избирателна трайност между 1 и 4 години!
Ellanséтм S – трайност 1 година
Ellanséтм M – трайност 2 години
Ellanséтм L – трайност 3 години
Ellanséтм E – трайност 4 години
ELLANSÉ™ се комбинира успешно и е съвместим с дермални филъри с хиалуронова киселина и лазерни процедури!
ELLANSÉ™ е носител на Frost & Sullivan 2011 – Европейска Иновационна Технология на годината за дермални филъри! Той се резорбира на 100% от човешкото тяло и Ви предлага невероятни резултати.
 

петък, 31 май 2019 г.

ЖЕРОМ ФЕРАРИ Е ПЪРВИЯТ НОСИТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ДИМИТЪР ДИМОВ “


На 29 май 2019 г. бе дадено началото на „Варна Лит“ – платформата, която обединява писатели, журналисти, художници, артисти, актьори и учители.
Програмата на фестивала през първия от общо четирите фестивални дни съчета посещения в класните стаи и няколко цветни събития. От 11:00 ч. писателят Захари Карабашлиев посети училището, в което е прекарал гимназиалните си години – Професионална техническа гимназия. Около трийсет възпитаници на гимназията на различна възраст се събраха в класната стая, за да се срещнат с лекцията на автора на „18 % Сиво“. Писателят им разказа интересни истории от живота си. Захари Карабашлиев говори още за силата на думите и за това, колко е важно да не се отказваш от мечтите си.
Малко по-късно ДЮТ „Златно ключе” „Съвременна българска проза” представиха пред Александър Алексиев. В първата вечер на фестивала бе обявен и първият носител на Европейската награда за литература ,,Димитър Димов" - авторът на романа „Проповед за падането на Рим“ Жером Ферари (издателство "Факел Експрес"). Цеременията се проведе в препълнената Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна. Събитието бе открита с музиката от филма „Осъдени души“, в изпълнение на оркестър „Анима“. Официални гости на събитието бяха министърът на културата Градска художествена галерия бяха министърът на културата Боил Банов и заместник-кметът на Варна Коста Базитов и аташето по сътрудничество в областта на френския език Представителство на Френския институт в гр.Варна Ерик Перотел. След тях на сцената се качиха авторите на романите-финалисти – Дмитрий Глуховски с „Текст“ (изд. „Сиела“), Добромир Байчев с „Глиненият цар“ (изд. Конкурс за непубликуван български роман „Развитие“), Жером Ферари с „Проповед за падането на Рим“ (изд. „Факел Експрес“) и Саулюс Шалтянис с романа „Дневникът на еврейската принцеса“ (изд. „Наука и изкуство“). Петият финалист – Тайе Селаси с романа „Отивам си е възвратен глагол“ (изд. „Жанет 45“) – бе възпрепятствана и не успя да присъства лично на събитието. След разговор между друг член на журито – критикът, есеист и публицист Митко Новков – и четиримата присъстващи финалисти, името на победителя съобщи председателят на журито и дъщеря на Димитър Димов: писателката Теодора Димова. След нея се изказаха останалите от пазеното до момента в тайна жури на наградата: проф. д-р по български език и литература и по теория на литературния превод в INALCO, Париж Мари Врина - Николов, поетът, литературовед и драматург доц. Пламен Дойнов.
Развълнуваният Жером Ферари благодари на журито за гласуваното доверие и изрази възхищението си от варненската публика.
На втория ден от фестивала беше представянето и връчването на наградите в конкурса „Малки и големи семейни истории” с участието на популярните влогъри от канала Айде.бг, среща на арменската общност с Нарине Абгарян, голяма литературна среща с Дмитрий Глуховски, Томас Макгонигъл, Захари Карабашлиев и Пламен Дойнов. Четиримата ще се включат в дискусията „История vs. Политика”, а малко след това програмата ще продължи с три късометражни филма, селектирани от платформата за българско кино NO BLINK. „Внимание! Жени в литературата” с гости „арменският Маркес” Нарине Абгарян, явлението Мария Лалева, талантливата поетеса Мирела Иванова и журналиста Георги Тошев; среща с поета Стефан Цанев, работилница с „майката на мотовете” Радостина Николова и незабравима среща с „Миленита на плажа”.
Повече за фестивала може да откриете наhttp://www.varnalit.com/, a тук може да видите официалния трейлър на фестивала:https://www.youtube.com/watch?v=KT6D9AuQXJI
Всяка голяма история е изтъкана от множество малки. Но и най-малката история може да е голяма сама по себе си.
А „Варна Лит“ 2019 г. е душата на историите, които трябва да бъдат продължени.
„Варна Лит” 2019 г. се осъществява с помощта на „Фонд култура” към Община Варна, Фондация „Америка за България”, Solvay Sodi и Fraport.

ФАНТОМЪТ СЕ ЗАВРЪЩАФантомът на операта” се завръща на сцената на Музикалния театър в серия лимитирани спектакли през ноември. Датите са договорени след продължителни преговори с фирмата-носител на авторските права.
Публиката ще може отново да се наслади на най-касовия и зрелищен мюзикъл на родна сцена. Датите са лимитирани – 3, 9, 10, 13, 14,15,16 и 17 ноември. Билетите вече са в продажба на касата и на сайта на Музикалния театър.
Не пропускайте едно изключително преживяване – световният мюзикъл „Фантомът на операта” от Андрю Лойд Уебър – в изпълнение на солистите, хора, балета и оркестъра на Националния музикален театър!
С „Фантомът на операта” Националният музикален театър, който през последните 25 години създаде силна традиция в поставянето на мюзикъли, вдигна високо летвата за всички театрално-музикални сцени в България.
От премиерата си на 25 януари до 14 април, когато се играе последният спектакъл за сезона, „Фантомът на операта” на сцената на Музикалния театър, той е посетен от рекордните 24 хиляди зрители. Първите 11 спектакъла бяха откупени седмици преди премиерата, което наложи договарянето на допълнителни дати, за да се отговори на огромния зрителски интерес.
33 години след лондонската си премиера „Фантомът на операта” се срещна и с взискателната българска публика. Първата му премиера в България е на 25 януари 2019 година на сцената на Националния музикален театър. Най-популярният мюзикъл на сър Андрю Лойд Уебър "Фантомът на операта" е поставен в повече от  35 страни  в света. Той е вписан в Книгата на рекордите за най-дълго играно шоу - след повече от 30 години на сцените на Бродуей в Ню Йорк и Уест Енд в Лондон. Спечелил е над 70 театрални награди, от които 21 награди „Тони“ - ненадминат рекорд и досега.
 
Датите са лимитирани – 3, 9, 10, 13, 14,15,16 и 17 ноември. Билетите вече са в продажба на касата и на сайта на Музикалния театър - https://musictheatre.bg/

128 КЛАСА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА РАЗВИХРИХА ТВОРЧЕСКИТЕ СИ УМЕНИЯ В СЪСТЕЗАНИЕТО СТУДИО „ВЪОБРАЖЕНИЕ“Първите места заеха учениците от 3-ти „А“ клас на 48 ОУ „Йосиф Ковачев" в София и 3-ти „Б“ клас на СУ „Д-р Петър Берон" в Пазарджик

В състезанието Студио „Въображение“ за най-интересна и атрактивна рисунка на нов персонаж, сценарно табло или комикс, се включиха 128 класа от училища в цялата страна.Победители в надпреварата са 6 класа, с деца между 5-15 години. Инициативата е на любимия детски телевизионен канал Cartoon Network. Тя стартира на 22-ри април и завърши на 26-ти май. Главната идея бе децата да работят в екип и да открият колко чудесно може да е, когато творят заедно. Международно жури в централата на любимия на децата телевизионен канал избра победителите в двете категории – рисунка на измислен герой и изработване на сценарно табло/комикс. За най-атрактивна рисунка на анимационен герой комисията определи работата на 3-ти „А“ клас на 48 Основно училище „Йосиф Ковачев“ в София. На второ място се нарежда 2-ри „А“ клас на Начално училище „Христо Ботев“ в Троян, а на трето – 1-ви клас на Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ в Русе. Сред класовете, които решиха да създадат сценарно табло или комикс, първи са 3-ти „Б“ клас на Средно училище „Д-р Петър Берон" в Пазарджик. Втори са 3-ти клас на Руски Лицей „Г. С. Уланова“ – София, а трети – сборна група 1-ви клас на Средно училище „Свети Климент Охридски“ в гр. Аксаково, обл. Варна. Големите победители във всяка категория получават по един таблет за рисуване, посещение от аниматори от Студио „Змей“, на което децата ще бъдат запознати с българските анимационни процеси и ред полезна информация. Всяко дете ще получи и индивидуален комплект с награди. Тези, които се нареждат на второ и трето място, получават комплекти от брандирани подаръци, като всички материални награди в състезанието са предоставени от Cartoon Network.
Партньори на конкурса тази година са детската медия „Първите седем“, анимационното Студио „Змей“, младежката организация Фондация „Тротоара“ и обичаните влогъри „Айде БГ“. 
Cartoon Network EMEA

Cartoon Network е обичан от всички канал, фокусиран основно върху момчешката, но харесван и от момичешката аудитория заради своите комедийни и приключенски предавания. Програмата и съдържанието третират теми, които са близки до децата – хумор, приятелство, въображение, екшън и приключения. Cartoon Network е насочен към момчета и момичета на възраст 6–-12 г. и чрез разнообразното си и световно успешно съдържание цели да ги предизвиква да бъдат самите себе си. В програмата на канала се открояват анимационни комедии като „Невероятният свят на Гъмбол“, „Време за приключения“, „Парк шоу“, „Кларънс“, „Стивън Вселенски“, „Ние, мечоците“, както и превърналите се в класика екшън поредици „Бен 10: Омнивърс“ и „Малки титани: В готовност!“
От старта си като паневропейски канал през 1993 г. до момента Cartoon Network е локализирал услугите си в Европа, Средния Изток и Африка, където „говори“ 19 езика и „влиза“ в повече от 142 милиона домове в над 70 държави. Cartoon Network предлага забавление и чрез своя отличаван с награди уебсайт, както и чрез игри, видео при поискване, мобилни приложения и огромно разнообразие от лицензи и рекламни артикули. Cartoon Network е марка, собственост на Turner – една компания на Warner Media.

четвъртък, 30 май 2019 г.

TELENOR ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ СИ ДА СЕ ДОКОСНАТ ДО СВЕТА НА КИНОТОПетима клиенти на оператора ще имат възможност да посетят сниманата площадка на новата българска филмова продукция „Завръщане“.

Теленор ще партнира на най-новата българска филмова продукция „Завръщане“, която ще бъде заснета през това лято в Пловдив. Това е първата подобна инициатива на компанията в областта на киноиндустрията и операторът ще си партнира с едни от най-популярните и цветни киноартисти и певци на родната ни сцена. Като традиционен новатор на пазара, компанията фокусира усилията си да трансформира това партньорство не просто в рекламно присъствие, а в едно незабравимо изживяване за своите потребители. Всички клиенти на Теленор, които заявят своето желание за участие чрез попълване на регистрационна форма в приложението MyTelenor от 31 май до 15 юни, имат шанс да прекарат един ден на снимачната площадка заедно с едни от най-обичаните български звезди. Петима щастливци ще бъдат избрани чрез томбола и ще имат щастието на 22 юни да присъстват на снимките на „Завръщане“ и да се срещнат с любимите си актьори.
„Бихме искали да създаваме успешни примери за нови различни и интересни посоки за партньорства, чрез които не просто да позиционираме нашия бранд, а да трансформираме всичките си усилия в полза на нашите клиенти. Затова и стартираме кампанията „Докосни се до света на киното“, която изключително точно демонстрира нашите приоритети и цели, а именно да предлагаме на нашите клиенти не просто минути и мегабайти, а незабравими и безценни емоции и изживявания“, сподели Мила Кушева, маркетинг директор в Теленор.
Идеята за филма "Завръщане" се ражда в двора на селска къща, докато двама от продуцентите - Башар Рахал и Ники Илиев - си споделят истории от срещите си с български емигранти и собствения си опит зад граница. Вдъхновен от замисъла на филма, към проекта се присъединява и телевизионният водещ Богомил Грозев. Тримата събират свеж екип от актьори за новата романтична комедия „Завръщане“.
В ролите на тримата приятели, които се завръщат в родния си град, за да спасят от разруха къщата от детството на свой приятел, влизат актьорите Ники Илиев, Орлин Павлов, Александър Кадиев и Бойко Кръстанов. Освен като продуцент, Башар Рахал се присъединява и към актьорския състав, а женските роли са поверени на Диляна Попова, Евелин Костова, Райна Караянева и Искра Донова. Филмът излиза по кината в цяла България през октомври 2019 г. и ще се разпространен от „бТВ Студиос“.

БДЖ ПОДАРЯВА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦАТА НА 1- ВИ ЮНИПо повод Международния ден на детето БДЖ и тази година ще спази добрата си традиция и ще подари безплатно пътуване на всички български деца на възраст до 14 години.

Младите пътници могат да се възползват от тази възможност от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 1-ви юни във всички пътнически и бързи влакове (2-ра класа). При условие, че пътуването започва с нощен влак, който заминава преди 24:00 ч. на 1-ви юни, безплатното пътуване важи до пристигането на влака в крайната гара на следващия ден. 

На празничния ден безплатното пътуване за децата до 14 години ще важи и за влака по маршрута Пловдив-Одрин-Пловдив.

Възрастта на децата се удостоверява с копие на акт за раждане или друг документ доказващ възрастта, както и с железопътни карти „Дете” и „Учащ”. Запазените места за всички категории влакове и спалните места се заплащат. Децата на възраст до 10 години задължително пътуват с придружител.

БДЖ поздравява своите най-малки пътници с предстоящия празник – Международния ден на детето, и им пожелава щастливо детство, усмивки и весели игри през лятната ваканция!


“ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ” ОТЧЕТЕ 15 ГОДИНИ ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Организацията преизпълни целите за рециклиране за 2018 г. 

През 2018 г. “Екопак България” събра и рециклира 100 959 т отпадъци от опаковки. Това е 60,69% от декларираните от производителите количества опаковки на българския пазар при поставена от МОСВ цел 60%. Това стана ясно по време на отчета на „Екопак България“ за предходната година. Компанията запазва лидерската си позиция с 41.85% пазарен дял. 
1189 компании, членуващи в организацията, са декларирали, че през 2018 г. са пуснали на българския пазар 166 371 т опаковки. От тях „Екопак България“ е събрала разделно и предала за рециклиране 100 959 т отпадъци от опаковки. От тях 46 667 т са били хартия и картон, 24 103 т - стъкло, 18 003 т - пластмаса, 5064 т - метал и 7079 т - дървесина.
“За последните 5 години организацията отчита среден ръст на година от 5% на събраните и рециклирани отпадъци от опаковки”, съобщи изпълнителният директор на „Екопак България“ Тодор Бургуджиев.
Според него едно от най-големите предизвикателства пред организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки е събирането и рециклирането на алуминиевите опаковки. До момента конкретна цел за алуминий не е поставяна, а има обща цел за рециклиране на отпадъци от метални опаковки. Според пакета “Кръгова икономика” целта е до 2030 г. страните-членки да събират и рециклират 60% от този вид опаковки. 
Европейската стратегия за опазване на планетата поставя много високи цели и за рециклиране на останалите видове опаковки.
“През следващите години са нужни сериозни инвестиции за изпълнение на целите, както реализацията на нови проекти за осигуряване на по-големи количества отпадъци за рециклиране. Такъв пилотен проект „Екопак България“ започна тази година - отпадъците от ХОРЕКА и търговски обекти в избрани общини събираме и извозваме за наша сметка”, съобщи г-н Бургуджиев.

Темата за отговорността на всеки жител на планетата за нейното опазване става все по-актуална. От основаването си преди 15 години до днес „Екопак България“ приема за своя мисия екологичното възпитание от най-ранна детска възраст. Един от проектите за осъществяване на тази мисия е създаването на платформата “Рециклиращо училище. Учители за чиста природа” и разработването на безплатни методически указания и помагала за провеждане на еко час на класа от 1 до 12 -и клас. За 2018 г. към нея са се присъединили 178 учители от 107 училища в цялата страна”, съобщи г-жа Мариана Петкова, мениджър “Връзки с обществеността и комуникации”.

сряда, 29 май 2019 г.

ВМА С НАД 40 ПРИЗЬОРИ В „ЛЕКАРИТЕ, НА КОИТО ВЯРВЯМЕ”Над 40 специалисти от Военномедицинска академия влязоха лигата на лекарите, на които българите вярват. За поредна година ВМА е сред болниците с най-много призьори в кампанията на в-к „24 часа”, номинирани от благодарните пациенти. 
Тази година във фокуса на инициативата бе новото поколение български лекарии. За първи път награди взеха 21 специализанти, сред които и д-р Димитър Пенчев, който специализира „Хирургия” в Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология на ВМА. Едва на 28 години, той има зад гърба си над 50 публикации у нас и в чужбина и повече от 30 участия в научни конференции. Изкушеният от науката и иновативната медицина д-р Пенчев активно участва в прилагането на уникални за България техники при лечението на тежки заболявания.
Как трябва да се промени системата на специализациите, за да не търсят младите и талантливи лекари по-бляскаво бъдеще в чужбина? Това бе тема и на дискусията, в която се включи началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS наред с ръководителите на други болнични заведения, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, представители на съсловните организации, медици и пациенти. Генерал-майор Мутафчийски сподели опита, който Академията има в подготовката по специалност „Военен лекар” от 2017 г.
„Решихме да подходим радикално и започнахме да обучаваме сами наши лекари – съвместно с Медицинския университет във Варна и Военноморското училище”, заяви началникът на ВМА. И напомни, че в момента в програмата са 40 курсанти, като предстои и приемът на новия, трети випуск военни лекари.
„Младите хора, които избират да служат в редовете на армията, имат чудесна перспектива. Както и ясна визия какво ще правят след като се дипломират”, обясни професор Мутафчийски. Започвайки следването си, курсантите подписват 16-годишен договор. Първите 6 години – за обучение, останалите десет – за работа в редиците на Българската армията. Задължително условие е младите лекари да прекарат поне 2 години в поделение след завършването си. След това имат възможност за специализация във ВМА, както и осигурена работа в някоя от петте военни болници в - София, Варна, Пловдив, Плевен или Сливен.
В ерата на иновативната медицина лекарите под пагон имат шанс и за допълнителни високоспециализирани обучения.„Да, нашият случай е частен, но от концепцията ни могат да се извадят полезни за цялата система идеи. Влагаме доста пари в тези момчета и момичета и очакваме, разбира се, много от тях”, заяви още началникът на ВМА.
Колко е важно да попаднеш на добри учители подчерта пък д-р Димитър Пенчев, приемайки наградата си. „Не е достатъчно само да си опитен, за да си ментор. Затова тези лекари трябва да бъдат допълнително стимулирани. За щастие, в нашата болница има много изявени специалисти, готови да ни учат”, сподели младият хирург.

"ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ МОРЕТО" ОТ
На 31 май Николай Ценков дебютира на литературната сцена с един чудесен сборник с разкази - „Човекът, който продаде морето”! Дванайсет истории, вдъхновени от действителни събития, разказани през гранични човешки ситуации.
„Човекът, който продаде морето” (112 стр., цена: 14 лв.) обхваща истории, случили се в различно време и на различно място. Предстои ви странно пътешествие из романтичните площади на Катания, топлите улици на Джакарта, култовите места на Дъблин. Ще се огледате във витрините на виенските кафенета и ще помълчите в светата обител в Превели. С носталгия ще се върнете в любимия стар Созопол, съхранил нишките на онова вечно време – отминало и настъпващо, действително и измислено, но винаги повтарящо се. А по време на пътуването ще чувате примамливия ритъм на морето - отдавна вече проиграно, печелено и губено, но винаги там, на същото място, оттатък брега, зад скалите.
Николай Ценков е роден през 1985 г. в Стара Загора. Завършил е право, а в момента работи върху дисертацията си в областта на социалната философия. Заемал е ключови позиции в частния и публичния сектор, където е придобил богат професионален опит в сферата на икономическата дипломация и проектното финансиране. Сборникът с разкази „Човекът, който продаде морето“ е неговата първа книга.

НА ПЪРВИ ЮНИ БАЛЕТ „АРАБЕСК“ И МУЗИКАЛНИЯТ ТЕАТЪР КАНЯТ ДЕЦАТА НА СПЕКТАКЪЛА „ПЕПЕЛЯШКА“

НА ПЪРВИ ЮНИ БАЛЕТ „АРАБЕСК“ И МУЗИКАЛНИЯТ ТЕАТЪР КАНЯТ ДЕЦАТА НА СПЕКТАКЪЛА „ПЕПЕЛЯШКА“
1 ЮНИ, МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, 11.00 Ч.
ВХОД СВОБОДЕН,
 С ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗДАДЕНИ ПРОПУСКИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА МЕСТАТА
В Световния ден на детето Балет „Арабеск“ прави подарък на децата – спектакъла  „Пепеляшка“, който се играе с вход свободен.
Мили родители,  създайте празник на Вашите деца, изпълнен със смешки и грешки, хитроумно забъркани от хореографа Мариана Крънчева, върху вълшебната музика на Прокофиев, с костюмите на  Цветанка Петкова-Стойнова, сценографията на Екатерина Енева и чудесните танцьори на Балет „Арабеск“.
Участват солистите на Балет „Арабеск“:  Таня Кацарова (Пепеляшка) Ангелина Гаврилова (злата мащеха), Виктория Петрова (феята на млади години), Стефка Табакова  и Петя Колева (доведените сестри на Пепеляшка), Теодора Друмева (принцеса Жасмин), Андрея Андонова (Пипи дългото чорапче), Мария Касабова (Червената шапчица) , Васил Дипчиков (Принцът), Филип Миланов (баба Яга), Стефан Вучов (учителят по танци и Кралят), Валери Миленков (кралски пратеник, шофьор), Ервин Есен (гости на бала), Светлозар Тинев (гости на бала) Чан Тхе Чунг (бодигард)
Спектакълът „Пепеляшка“ е изпълнен с много изненади, смях и радостни емоции от непредсказуемото развитие на така познатата и обичана приказка. Непринудената и спонтанна реакция на децата от комичните ситуации, в които изпада старата и загубила паметта си Фея /актрисата Анна Петрова/, са доказателство за силното въздействие на различната „Пепеляшка“ на Балет „Арабеск“
Пепеляшка“ провокира играта на детското въображение - най -ценното послание в това невероятно забавно  представление на Балет „Арабеск“ по приказката за Пепеляшка.
Спектакълът ще започне в 11.00 ч, в Музикалния театър. Подходящ е за деца от всички възрасти, както и за техните родители.

ИНОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА УДЪЛЖАВАТ ЖИВОТА ПРИ ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА  Иновативни методи за диагностика и терапия при рак водят до революционно удължаване на живота на пациентите, а лечението е системно и все по-персонализирано. Очаква се онкозаболяванията да станат водещи по разпространение и инвалидизация в света през 2020 г., разходите неизбежно ще растат и трябва да се търсят възможности за финансиране.
Това стана ясно на конференцията „Иновациите в онкологичната терапия – парадигма на настоящето“, организирана от в. „Капитал“ в партньорство с Health PR.

Най-новите методи в диагностиката и терапията водят до това, терапията да става все по-персонализирана. Идеята е стара, но почти цяло столетие остана само на теория и сега, с възможностите за търсене на генни мутации, включително генно профилиране, се осъществява в практиката. Персонализирането е факт при някои локализации, за други навлиза в момента и у нас“, обясни проф. Асен Дудов, медицински директор на „Аджибадем Сити клиник Онкологичен център“. Той представи съвременния персонализиран подход при рак на дебелото черво, при който биологичната терапия вече е рутинна част от системната терапия. Надеждата ни е, че ще имаме подкрепата на държавата, за да продължи развитието на онкологичното здравеопазване, допълни той.
Онкозаболяванията са приоритет, държавата отдели 8,5 млн. лв. за нова апаратура в периода 2015-2019 г. Разходите за онколекарства са увеличени от 245,9 млн. лв. през 2015 г. на 416,1 млн. лв. за 2018 г.“, каза доц. Лъчезар Иванов от здравната комисия в парламента.
В последните години се осъществява революция в онкотерапията, от смъртоносна диагноза ракът се превръща в хронично заболяване. Двама от всеки 3-ма онкопациенти имат над 5-годишна преживяемост, а 75% от пациентите се връщат на работа в Европа, но и у нас ситуацията не е различна“, обясни д-р Красимира Чемишанска, председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM). Тя подчерта, че асоциацията продължава диалога с институциите в търсене на подобрен достъп до иновативни терапии и алтернативни начини за финансиране.
Днес като лекари имаме възможности, за които доскоро не смеехме и да мечтаем. В България за 10-15 г. прескочихме цяла епоха – и като оборудване с апаратура, и като начин на мислене в онкологията. Длъжници сме все още по отношение на интегритета на предлаганата услуга“, каза проф. Николай Габровски, зам.-директор на УМБАЛ „Пирогов“, който приветства форума в качеството си на зам.-председател на БЛС.

Значителен напредък се отбелязва и при лечението и удължаването на живота при рака на млечната жлеза, чийто дял е около 26% от всички онкодиагнози, стана ясно от презентацията на д-р Светлана Ганчева от „Аджибадем Сити клиник Онкологичен център“. Средно 72,8% е 5-годишната преживяемост у нас, а в Европа – 83,8%. Около 60% от пациентките у нас се диагностицират в ранен стадий, когато целта на терапиите е излекуване.
Съвременният подход в лечението на онкозаболяванията се фокусира не върху акакуването на отделни пътища на раковите клетки, а да търсим и прилагаме средства за повлияване на комбинацията от фактори и пътища за развитието на рака, обясни проф. д-р Галя Куртева, началник на Клиниката по медицинска онкология в УСБАЛО. Тя подчерта, че онкоболните у нас са над 350 000, разходите за лекарства са се удвоили, може да стигнат и 1 млрд. лв., но те се измерват в човешки живот. От широкоспектърно лечение се движим към персонализирано, но, за да го постигнем, трябва да има и персонализирана диагностика, добави проф. Куртева.

Имунологичните механизми за развитие на рака и като важна част от съвременната онкотерапия бяха представени от д-р Антоанета Томова, началник на Отделението по медицинска онкология в КОЦ-Пловдив. Модерното лечение е системно, комбинирано, персонализирано, прицелно, насочено и към активиране на собствения имунитет за справяне с рака. Д-р Томова сподели, че скоро се очакват добри новини и за лечението на най-агресивния рак на млечната жлеза, при който се съчетават неблагоприятни генни мутации.
Над 5000 генни терапии се разработват в момента, 25% от тях са в областта на онкологията. Разработката на ново лекарство може да стигне до 4,5 млрд. евро“, съобщи д-р Светослав Ценов, зам.-председател на ARPharM. Фармацевтични компании са сред 20-те световни бранда, които инвестират в иновации, добави той.

Достъпът на българските пациенти до иновитивни терапии се затруднява, ако не се вземат необходимите регулаторни решения, 2020 г. ще е тежка година без иновации, каза Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM. Той обясни, че има желание от страна на властите да контролират какво да изписват лекарите – принципът за разходоефективност като контролиращ механизъм, а трябва да се акцентира върху проследяването на ефективността на терапиите, базирано на научни методи.
Иновации в немедицинската грижа за онкопациенти представи Евгения Александрова, председател на АПОЗ. Рехабилитационна програма за жени с рак на гърдата, психотерапевтична помощ и уелнес за онкопациенти са сред работещите програми за подобряване качеството на живота на пациентите.

ПАНАГЮРИЩЕ ИМА НАД 400 НОВИ ПАЗИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА


„Екопак България“ и община Панагюрище организираха шоу, на което се учиха да сортират отпадъците и да ги изхвърлят разделно

Повече от 420 деца от Панагюрище събра залата на театъра за образователния куклен спектакъл „Приказка за юначета с празни тумбачета“ на „Театъра на приказката – София“. Празникът бе организиран от „Екопак България“ и община Панагюрище. Приказните герои от парка Хартояд, Пластоядка и Стъклояд разказаха на децата как да разделят отпадъците и кой вид отпадък в кой от цветните контейнери се изхвърля. Приказката обучава децата как отпадъците могат да бъдат рециклирани, за да заживеят нов живот. Всички танцуваха с героите от спектакъла, участваха в състезание по сортиране на отпадъци, а накрая всеки си тръгна с подаръци – книжки за оцветяване и магнити с персонажите от кукления театър.
Рая, 6 г. обеща да научи семейството си кой отпадък в кой цветен контейнер трябва да се изхвърля. А Моника, 5 г. заяви категорично: „За да е чисто, всички трябва да пазим и да хвърляме в цветните контейнери боклуците.“
Представлението е част от пролетното турне на „Театър на приказката – София“ по инициативата на „Екопак България“ „Нахрани ме разделно“. То се провежда в партньорство с общините Ботевград, Своге, Тутракан, Плевен, Правец, Панагюрище, Тетевен, Пещера и Стрелча. В спектакъла на разбираем за децата език се поставя проблемът за отговорността на всеки жител на Земята към опазването на природата. Това е част от мисията на „Екопак България“ – да образова най-малките, за да стигнат посланията и до възрастните. Защото децата са най-добрите посланици на зелената идея и често възпитават полезни навици у възрастните. 
Образователната пиеса „Приказки за юначета с пълни тумбачета“ пътува из българските градове пета поредна година. За този период актьорите от „Театър на приказките“ обучиха над 7650 деца на възраст от 4 до 8 години как да събират разделно отпадъци. 

Очаквайте на 30 май 2019 г., 10.30 ч. на откритата сцена в гр. Пещера (при лошо време в Читалището на градския площад) представлението на „Приказка за юначета с празни тумбачета“ за децата на Пещера.

неделя, 26 май 2019 г.

„АРИАНА“ ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА „ЗЕЛЕН ФИЛТЪР“ НА СОФИЯ

Ариана“ продължава изграждането на „зеления филтър“ на София
За трета поредна година платформата на бирения бранд - „Зеленодействие - Глътка въздух за нашия град“ засажда дървета в Новата гора на София
23.05.2019 г., гр. София, Ариана“, една от най-продаваните бири в България, за трета поредна година поставя фокус на социалната си ангажираност в своите зелени и устойчиви политики, които целят подпомагане опазването на околната среда и облагородяването на градския пейзаж.
В средата на м. май „Ариана“, заедно със служителите на компанията и доброволци, нанесе финалния щрих в пролетния сезон на засаждането на дръвчета в „Новата гора на София“, като с това засади общо 6286 дървета. "Новата гора на София" е мащабна залесителна кампания, част от инициативата на Столична община "Мисли чисто" и има за цел да бъде отгледан естествен „зелен филтър“ в столицата.
В допълнение усилията на бирения бранд с платформата „Зеленодействие“ целят и цялостно подобряване на екосистемата. „Ариана“ фокусира дейностите си в посока засаждане на дървета и обогатяване на зеления фонд, защото дърветата благоприятстват както за намаляване на въглеродните емисии, така и за съхранение на водните ресурси, а наличието на дървета подпомага качеството на въздуха, водата и почвата.
Опазване на природата на България е част от ДНК-то на марката „Ариана“. Ние твърдо вярваме, че трябва да предприемаме активни действия в тази посока. „Ариана“, като отговорен корпоративен гражданин, прави именно това със своите инициативи. Първият залесителен сезон на дръвчета в Новата гора на София приключи, като резултатите са повече от впечатляващи. Най-ценното за нас е, че сме активни и увличаме с нашите действия клиентите ни и партньорите, които ни подкрепят в тази мисия. Защото вярваме, че личната ангажираност и усилия за критично важни за опазването на околната среда. Ние наистина работим усилено, за да „Създаваме по-добър свят“ и не случайно сме избрани от консуматорите за най-зелена компания в сектора“, сподели Елица Иванова, маркетинг мениджър вЗАГОРКА“ АД.
През 2017 г., Ариана направи първата решителна стъпка от платформата си „Зеленодействие“, като премахна горния хартиен етикет от своите РЕТ бутилки, за да има повече дървета. Това доведе до намаляване на използваната хартия за етикети с 45 000 кг на годишна база. През първата година на инициативата бяха засадени 2230 дръвчета. През 2018 г., „Ариана“, заедно със служителите на компанията, партньори и доброволци продължи да засажда дръвчета в „Новата гора на София“, като допринесе за засаждането на 20% от дръвчетата. За да надгради и увеличи положителното въздействие и съвместни усилия, инициативата „Зеленодействие - Глътка въздух за нашия град“ се организира и в партньорство с ЕКОПАК България. Това е поредната съвместна активация между „Ариана“ и организацията за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в която те обединяват сили за опазване на природата.